Programma-overzicht

9.45 - 10.15
Inloop en opening van de dag - de koffie staat voor u klaar!
10.15 - 10.45
Plenair 1
De kunst van het netwerken
Rob Kusters - ATIM
Leren van anderen en elkaar op weg helpen. Dat is netwerken. OR Kompas is voor jou als ambtelijk secretaris een mooie gelegenheid om je netwerk uit te breiden. Dat gaat het beste als je weet waar je zelf goed in bent, wat je te bieden hebt én waar een ander jou mee kan helpen. In deze plenaire sessie breng je dat in kaart. En daarna kan het netwerken direct van start gaan!

Resultaat: genoeg nieuwe contacten en gespreksonderwerpen voor de rest van de dag… en daarna.
10.45 - 12.00
Workshopronde 1
Tips & tricks bij de OR-verkiezingen
Liesbeth van Bakel - DASMO
Als ambtelijk secretaris bent u vaak verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Daar komt veel bij kijken. Zo moet u ervoor zorgen dat de verkiezingsprocedure goed verloopt. Maar ook het grote struikelblok waar elke OR-verkiezing weer mee te maken krijgt, vraagt om uw aandacht: Hoe draagt u bij aan voldoende kandidaten en een hoge opkomst? En wat kunt u doen om de nieuwe OR snel te laten functioneren?
Het beleid van de OR
Marcel Daems - MEDE
Een OR werkt beter en meer doelgericht met een beleidsplan waarin keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. In deze workshop besteden we aandacht aan het MVDS-model waarmee invulling kan worden gegeven aan het beleid van de OR. En je kijkt naar uw eigen adviserende rol in dit proces.
Werken met de Koerskaart
Sophia Geelkerken - SER
In deze interactieve sessie gaan we zelf aan de slag met de KoersKaart Medezeggenschap op de kaart. Deze handige tool kan je als ambtelijk secretaris inzetten. Hij helpt een ondernemingsraad zijn prioriteiten en strategie te bepalen. Dit gaat aan de hand van negen vragen die je in circa twee uur bespreekt. Als ambtelijk secretaris treedt je op als procesbegeleider. Door deze KoersKaart een keer zelf te doen met een aantal andere ambtelijk secretarissen ervaar je de kracht van de vragen. Bovendien werkt het als een soort intervisie.
12.00 - 13.00
Expertlunch
13.00 - 13.30
Plenair
Loopbaan van de ambtelijk secretaris
Richard Priem - MEDE / sl-IMPACT
De functie van ambtelijk secretaris is een dynamische functie. Het is de kunst om in deze dynamiek goed zicht te houden op de individuele ontwikkeling ten opzichte van dat wat er in de context gevraagd wordt én nodig is. De vraag is hoe u dit als ambtelijk secretaris doet. Een methode die hierbij een handje helpt is TMA (Talenten en Motivatie Analyse). Tijdens deze plenaire sessie krijgt u inzicht in wat dit inhoudt en kan betekenen voor uw persoonlijke ontwikkeling.
13.30 -14.45
Workshopronde 2
Welke ondersteuning lever je als AS in een organische reorganisatie?
Johan Berends - Metamorfase
Er is een duidelijke trend gaande: die van het organisch reorganiseren.
Er ligt geen volledig plan, geen afgeronde visie, geen goed beschreven functiehuis en toch start de bestuurder met zijn reorganisatie. Een veelgehoorde zin is dan 'we gaan samen op reis en weten nog niet precies wat we onderweg tegen gaan komen'. En de OR, wat moet de OR dan doen?
Waarover kan zij adviseren? En hoe help je als AS een OR die met een dergelijk traject te maken krijgt?
In de workshop bespreken we een aantal methoden om een onduidelijk traject wel helder te krijgen. De AS leert interveniëren door de OR een periodiek tot een oordeel te bewegen. Als AS ben je hier de regisseur van de OR en de bestuurder.
Hoe en waarmee kan je in deze workshop ophalen.
Maak een communicatieplan
Liesbeth van Bakel - DASMO
Communicatie met de achterban is de achilleshiel van menig OR, terwijl het een belangrijk onderdeel is van het OR-werk. Pak daarom uw adviserende rol en maak een concreet en werkbaar communicatieplan voor de komende zittingsperiode.
Begeleiden van OR leden
Stephany Linthorst - MEDE/sl-IMPACT
Hoe kan je als ambtelijk secretaris een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van OR leden?

De kunst van de juiste begeleiding van OR-leden is om de leden precies die ondersteuning of sturing te geven die nodig is. Met de skill-will matrix kun je mensen indelen naar hun niveau van taakvolwassenheid. Daardoor kan je een passende begeleidingsstijl kiezen.
Tijdens deze workshop maak je kennis met de verschillende begeleidingsstijlen en oefen je met een stijl.
14.45 - 15.00
Koffiepauze
15.00 - 16.15
Workshopronde 3
Leer je OR-leden doorgronden aan de hand van Breinvoorkeuren NBI
Johan Berends - Metamorfase
Deze workshop handelt over de breinvoorkeuren van elk OR-lid en hoe je die zo effectief mogelijk in kan zetten binnen de OR.

Een AS die zijn OR-leden goed kent en weet waar ze wel en niet energie van krijgen kan de totale invloed van de OR sterk verhogen.

Deelnemende AS-en aan deze workshop mogen (bij voorkeur vooraf) een Breinvoorkeuren-vragenlijst invullen. Dan zien zij zelf op welke manier hun profiel eruit ziet.

In de workshop geeft JOhan een heldere toelichting op het model en hoe je het kan toepassen. JOhan is licentiehouder Breinvoorkeuren NBI en heeft al meer dan 450 OR-leden in beeld. Hij heeft tal van ondernemingsraden geholpen elkaar beter te begrijpen en OR-leden vanuit hun voorkeuren aan het werk te zetten.

Kom mee doen en vraag bij aanmelding om een invulinstructie Breinvoorkeuren zodat je in de workshop je eigen profiel kan ontvangen.
Er is een maximum aantal profielen: de eerste 10 aanmelders ontvangen hun Breinvoorkeurprofiel gratis.
Help nieuwe OR-leden snel uit de startblokken
Mirjam Kousbroek - ATIM
Voor nieuwe OR-leden is de startperiode vaak overweldigend. Zoveel informatie, zoveel thema’s waar ze nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Toch wil je vast dat ze zo snel mogelijk een betekenisvolle rol gaan spelen.

In deze workshop ontdek je hoe je als ambtelijk secretaris ‘nieuwelingen’ in jouw OR snel op weg kunt helpen. Onder het motto Geslaagde inspraak? Makkie! krijg je een tips en inspiratie om medezeggenschap laagdrempelig en overzichtelijk te presenteren aan startende OR-leden. Zo zorg je dat nieuwe OR-leden snel, serieus en vol zelfvertrouwen aan hun taak kunnen beginnen.
Grijp uw kans bij nieuwe vormen van medezeggenschap
Corry Oosterhoorn - AS-opleidingen
Nieuwe organisatievormen volgen elkaar razendsnel op en daarmee gepaard nieuwe vormen van medezeggenschap. Hoe gaat de ondernemingsraad daarmee om en in het bijzonder welke veranderende rol kun je als ambtelijk secretaris hebben om de ondernemingsraad te begeleiden en te adviseren?
16.15 - 17.00
Netwerkborrel

Partners

DASMO (Dienstverlening Ambtelijk Secretariaten MedezeggenschapsOrganen) is een uniek bureau voor training, advies en coaching. In al onze activiteiten stellen wij de ondersteuning van de ambtelijk secretaris centraal. DASMO is onderdeel van Stavoor.
Adviesbureau ATIM biedt praktische ondersteuning aan OR'en en ambtelijk secretarissen. ATIM biedt advies, trainingen op maat en open cursusdagen. Special voor ambtelijk secretarissen verzorgen ze leergangen op meerdere niveaus waarbij we theorie en praktijk met elkaar combineren.
MEDE is hét bureau voor de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. MEDE beschikt over ervaren organisatieadviseurs, trainers en coaches die samen met de klant ontwikkelingstrajecten vormgeven. Of het nu gaat om de ontwikkeling van ondernemingsraden, het afsluiten van een sociaal plan of arbeidsvoorwaardenregeling, begeleiding bij reorganisaties of het coachen van teams en managers; wij zijn uw professionele partner.
VASMO is de beroepsvereniging voor ambtelijke secretarissen in medezeggenschap. Uitgangspunten van de Vasmo zijn: bescherming en profilering van de functie, scheppen van duidelijkheid over de rechtspositie, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging van de beroepsgroep.
In de Sociaal-Economische Raad (SER) werken werknemers, werkgevers en kroonleden samen, óók om de medezeggenschap in Nederland te bevorderen. De SER geeft onafhankelijk en gratis informatie over medezeggenschap en heeft SCOOR opgericht om de kwaliteit van OR-scholing te bewaken. Daarnaast ondersteunt de SER de bedrijfscommissies die kosteloos bemiddelen bij geschillen tussen OR en bestuurder.
Metamorfase professionaliseert medezeggenschap. Het doel van coaching, advies en training is om OR'en en ambtelijk secretarissen met kennis en ervaring te verrijken. Aan de hand van bedrijfskundige modellen leert u om meer strategisch en planmatig werkzaamheden uit te voeren.
Praktijkgerichte en flexibele opleidingen voor AS professionals die hun kennis en vaardigheden verder willen ontwikkelen en professionals die hun van hun passie voor medezeggenschap hun beroep willen maken; met modules op drie niveaus: OR-assistent, OR-coördinator en Adviseur OR. AS-opleidingen is een initiatief van OR-ondersteuning, intermediair en uitzendbureau voor medezeggenschapsspecialisten.