OR Kompas: Dé dag voor ambtelijk secretarissen

OR Kompas is het kennisevenement exclusief voor ambtelijk secretarissen. Tijdens één intensieve dag volgen deelnemers diverse hoorcolleges en verdiepende seminars. Naast de inhoudelijke programma’s staat kennisdeling tussen deelnemers centraal. Tijdens de expertlunch kunt u onder begeleiding van een van de experts in gesprek met ambtelijk secretarissen uit vergelijkbare sectoren. Ook kunt u tijdens een van de workshops kiezen voor de speciale intervisiesessie.

 

OR Kompas vindt dit jaar plaats in Utrecht, in het centraal gelegen Paushuize, op 12 april. Deelname bedraagt € 425, exclusief btw voor de geheel verzorgde dag.

 

Wat biedt OR Kompas de deelnemers?

 • Een plenair programma met colleges van vooraanstaande deskundigen over beïnvloeding en adviseren.
 • Drie rondes van twee interactieve sessies waar de deelnemers uit kunnen kiezen. De interactieve colleges gaan in op belangrijke vraagstukken die van invloed zijn op de rol van de ambtelijk secretaris.
 • Een expertlunch waar de sprekers uw gastheer zijn en aan wie u uw medezeggenschapsvragen kunt voorleggen.
 • Consult professionele ontwikkeling: Kom tot een analyse van jouw sterke en zwakke eigenschappen
 • een speciale intervisiesessie, waarbij u uw rol als ambtelijk secretaris nader belicht.
 • De mogelijkheid tientallen nieuwe collega ambtelijk secretarissen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

 

Mis het niet en schrijf vandaag nog in voor een unieke en leerzame ervaring.

Partners

DASMO (Dienstverlening Ambtelijk Secretariaten MedezeggenschapsOrganen) is een uniek bureau voor training, advies en coaching. In al onze activiteiten stellen wij de ondersteuning van de ambtelijk secretaris centraal. DASMO is onderdeel van Stavoor.
Adviesbureau ATIM biedt praktische ondersteuning aan OR'en en ambtelijk secretarissen. ATIM biedt advies, trainingen op maat en open cursusdagen. Special voor ambtelijk secretarissen verzorgen ze leergangen op meerdere niveaus waarbij we theorie en praktijk met elkaar combineren.
MEDE is hét bureau voor de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. MEDE beschikt over ervaren organisatieadviseurs, trainers en coaches die samen met de klant ontwikkelingstrajecten vormgeven. Of het nu gaat om de ontwikkeling van ondernemingsraden, het afsluiten van een sociaal plan of arbeidsvoorwaardenregeling, begeleiding bij reorganisaties of het coachen van teams en managers; wij zijn uw professionele partner.
WORonline.nl is het digitale platform waar alle kennis over de Wet op de Ondernemingsraden is te vinden. Je vindt er altijd de laatste versie van de WOR, relevante jurisprudentie met een toelichting door Sprengers Advocaten en een dBase met gestelde vragen en gegeven adviezen daarop.
VASMO is de beroepsvereniging voor ambtelijke secretarissen in medezeggenschap. Uitgangspunten van de Vasmo zijn: bescherming en profilering van de functie, scheppen van duidelijkheid over de rechtspositie, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging van de beroepsgroep.
Metamorfase professionaliseert medezeggenschap. Het doel van coaching, advies en training is om OR'en en ambtelijk secretarissen met kennis en ervaring te verrijken. Aan de hand van bedrijfskundige modellen leert u om meer strategisch en planmatig werkzaamheden uit te voeren.
OR-ondersteuning maakt de beste match tussen medezeggenschapsspecialist en medezeggenschapsorgaan. Samen met u werken we continue aan de verdere professionalisering van de medezeggenschap, in de breedste zin van het woord. Professionalisering door nauwe samenwerking met diverse partners in het OR-vak.

Praktisch

 • Voor wie is OR Kompas bestemd?
 • OR Kompas is bedoeld voor ambtelijk secretarissen en andere ondersteuners van medezeggenschapsorganen.
 • Waar en wanneer vindt OR Kompas plaats?
 • OR Kompas vindt plaats op 12 april 2018 in het Paus Huize in Utrecht.
 • Wat zijn aanvangstijden voor de deelnemers?
 • Op 12 april staat vanaf 9.30 uur de koffie klaar. Het inhoudelijke programma van OR Kompas begint om 10.00 uur. Per mail ontvangt u nog nadere informatie over de bereikbaarheid van de locatie, de aanvangstijden van de plenaire hoorcolleges en de interactieve workshops en de expertlunch.
 • Tot hoe laat duurt OR Kompas?
 • Het inhoudelijke programma van OR Kompas duurt tot 16.30 uur. Na afloop is er natuurlijk nog wel de gezellige netwerkborrel waarvoor u van harte bent uitgenodigd!
 • Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?
 • Ruim een week voor aanvang van OR Kompas ontvangt u een link waarmee u zich voor de diverse onderdelen kunt inschrijven.